Науково-дослідна робота кафедри
“Розробка нових методів діагностики та лікування найбільш поширених форм злоякісних новоутворень”

№ держреєстрації 0116 U 002930

Мета: покращити результати раннього виявлення найбільш поширених форм злоякісних новоутворень, а також їх лікування, шляхом розробки та впровадження нових методів скринінгу, ранньої діагностики і лікування.

Строки виконання: – 01. 03. 2016 – 01.03. 2021

Керівник НДР: зав. кафедри, д.мед.н. Бодяка В.Ю.

Виконавці НДР:

 1. д.мед.н. Бодяка В.Ю.
 2. д.мед.н., проф. Іващук О.І.
 3. д.мед.н., проф. Сенютович Р.В.
 4. к.мед.н., доц.Унгурян В.П.
 5. к.мед.н., доц. Пересунько О.П.
 6. к.мед.н., доц. Кравчук С.Ю.
 7. к.мед.н., доц. Шумко Б.І.
 8. к.мед.н., доц. Малишевський І.О.
 9. к.мед.н., ас. Гушул І.Я.
 10. к.мед.н., ас. Шульгіна В.В.
 11. ас. Постевка І.Д.
 12. ас. Зелінська Н.В.
 13. ас. Чупровська Ю.Я.
 14. к.мед.н., ас. Морар І.К.
 15. ас. Лазарук О.В.
 16. ас. Гараздюк М.С.

Статті:

 1. Іващук ОІ, Бодяка ВЮ, Гушул ІЯ, та ін.. Випадок лікування рани передньої черевної стінки після повного курсу променевої терапії. Харківська хірургічна школа 2016; 4 (79): 78-79.
 2. Гушул ІЯ. Патоморфологічні зміни внутрішніх органів при гострому поширеному перитоніті на тлі раку товстої кишки в експерименті. Експериментальна і клінічна медицина 2016; 2 (71): 64-68.
 3. Пересунько ОП, Зелінська НВ. Паренхіматозно-стромальна взаємодія як патогенетичний фактор диференційної діагностики аденокарциноми та плоскоклітинного раку шийки матки (огляд літератури та власних досліджень). Клінічна та експериментальна патологія 2016; 15, 2 (56): 220-229.
 4. Іващук ОІ, Постевка ІД, Бодяка ВЮ. Особливості динаміки теплового потоку молочної залози ураженої злоякісним новоутворенням в експерименті. Клінічна та експериментальна медицина 2016; 1 (70): 15-18.
 5. Іващук ОІ, Гушул ІЯ, Бодяка ВЮ. Патоморфологічні зміни внутрішніх органів при гострому поширеному перитоніті на тлі раку товстої кишки в експерименті. Клиническая онкология 2016; 2 (22): 10-14.
 6. Кравчук СЮ, Куфтяк ВВ. Оптимізація використання методів комп’ютерної томографії. Клінічна та експериментальна патологія 2016; 15, 5 (2): 33-36.
 7. Постевка ІД, Іващук ОІ, Давиденко ІС, та ін.. Модель пухлинного ураження молочної залози. Клінічна та експериментальна патологія 2016; XV, 4 (58): 88-91.
 8. Іващук ОІ, Бодяка ВЮ, Чорний ОВ, та ін.. Новий метод формування ілеотрансверзоанастомозу як спосіб покращення компенсаторних змін після правобічної геміколектомії. Клиническая онкология 2016; 1 (21): 6-12.
 9. Сенютович РВ, Іващук ОІ, Бодяка ВЮ, та ін.. Органозберігальні операціїз приводу раку молочної залози. Клінічна анатомія та оперативна хірургія 2016; 15, 2 (56): 109-114.
 10. Іващук ОІ, Гушул ІЯ, Бодяка ВЮ, та ін.. Особливості перебігу та лікування гострого поширеного перитоніту онкологічного ґенезу. Шпитальна хірургія 2016; 75, 3: 16-21.
 11. Гушул ІЯ, Іващук ОІ, Давиденко ІС, та ін.. Патоморфологічні особливості внутрішніх органів за гострого поширеного перитоніту, як ускладнення раку товстої кишки. Вісник морфології 2016; 22, 1: 25-28.
 12. Постевка ІД. Особливості теплового потоку молочної залози жінок молодого віку. Клінічна анатомія та оперативна хірургія 2016; 15, 2: 31-35.
 13. Постевка ІД. Сучасний стан проблеми скринінгу раку молочної залози (огляд літератури). Буковинський медичний вісник 2016; 20, 2 (78): 199-203.
 14. Сенютович РВ, Баранніков КВ, Бодяка ВЮ, та ін.. Степлерні езофагоєюноанастомози. Сучасні тенденції. Шпитальна хірургія 2016; 2 (74): 103-107.
 15. Сенютович РВ, Шумко БІ, Зелінська НВ, та ін.. Таргетна терапія раку шлунка (огляд літератури). Буковинський медичний вісник 2016; 20, 1 (77): 220-223.
 16. Анатійчук ЛІ, Іващук ОІ, Кобилянський РР, та ін.. Термоелектричний прилад для вимірювання температури і густини теплового потоку “АЛТЕК – 10008”. Термоелектрика 2016; 1: 76-84.
 17. Шумко БІ, Слободян ОМ, Малишевський ІО. Морфометрія кровоносних судин селезінки у плодів та новонароджених людини. Клінічна анатомія та оперативна хірургія 2016; 15, 2: 86-87.
 18. Chornyi OV. Formation of compensatory changes following right-side hemicolectomy. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences 2016; 1-2: 40-52.
 19. Gushul IYa. Some pathomorphological peculiarities of acute distress-syndrome in case of the large intestine cancer, complicated by acute prevalent peritonitis. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences 2016; 9-10: 31-35.
 20. Kravchuk SYu. Optimization of using of computed tomography methods. German science herald 2016; 3: 49-52.
 21. Морар ІК, Іващук ОІ, Бодяка ВЮ, та ін. Післяопераційна евентрація. Клінічна та експериментальна патологія 2017; 16, 1: 177-181.
 22. Сенютович РВ, Іващук ОІ, Бодяка ВЮ, та ін. Хірургічні клеї. Хімічна структура, механізми дії (огляд зарубіжної літератури). Буковинський медичний вісник 2017; 21, 2 (82): 151-156.
 23. Пересунько ОП, Кміть НВ. Мутації генів BRCA 1 та BRCA 2 при раку яєчників – актуальне питання предиктивної та превентивної медицини (огляд літератури). Буковинський медичний вісник 2017; 21, 2 (82): 139-145.
 24. Сенютович РВ, Іващук ОІ, Бодяка ВЮ, та ін. Лампектомія. Хірургічні краї. Оптична діагностика. Клінічна та експериментальна патологія 2016; 15, 4 (58): 155-160.
 25. Сенютович РВ, Іващук ОІ, Бодяка ВЮ, та ін. Пошкодження сечоводів під час виконання онкологічних операцій. Клінічна анатомія та оперативна хірургія 2017; 16, 1: 148-151.
 26. Крук ТВ, Пересунько ОП, Волков РА. Молекулярно-генетичне вивчення типів мутацій гена BRCA1 у хворий на рак молочної залози та їх родичів Чернівецької області України. Клінічна та експериментальна патологія 2016; 15, 4 (58): 64-68.
 27. Сенютович РВ, Унгурян ВП, Кравчук СЮ. та ін. Сучасні рекомендації щодо лікування місцево-поширеного раку молочної залози (огляд літератури). Буковинський медичний вісник 2017; 21, 3 (83): 154-160.

Патенти України на корисну модель:

1. Патент України на корисну модель 101593, МПК А61В18/20. Спосіб лазерного скринінгу цитологічних мазків із шийки матки на наявність вірусу папіломи (HPV) людини / Пересунько О.П., Єрмоленко С.Б., Карпенко Ю.Г.; заявник та патентовласники Пересунько Олександр Петрович, Єрмоленко Сергій Борисович, Карпенко Юлія Генадіївна. – № u 2015 02091 заявл. 10.03.15; опубл. 25.09.15, Бюл. № 18.
2. Патент України на корисну модель 101595, МПК А61В5/00. Спосіб тестування жінок на папіломо вірус (HPV) високого канцерогенного ризику / Пересунько О.П., Єрмоленко С.Б., Карпенко Ю.Г.; заявник та патентовласники Пересунько Олександр Петрович, Єрмоленко Сергій Борисович, Карпенко Юлія Генадіївна. – № u 2015 02094 заявл. 10.03.15; опубл. 25.09.15, Бюл. № 18.
3. Патент України на корисну модель 104382, МПК А61В17/00. Спосіб формування лапаростомії / Гушул І.Я., Іващук О.І., Бодяка В.Ю., Власов В.В., Унгурян В.П.; заявник та патентовласник Вищий державний навчальний заклад “Буковинський державний медичний університет” МОЗ України. – № u 2015 07378 заявл. 22.07.15; опубл. 25.01.16, Бюл. № 2.
4. Патент України на корисну модель 105760, МПК А61М1/20, А61М27/00. Дренаж для дренування черевної порожнини / Гушул І.Я.; заявник та патентовласник Вищий державний навчальний заклад “Буковинський державний медичний університет” МОЗ України. – № u 2015 07373 заявл. 22.07.15; опубл. 11.04.16, Бюл. № 7.
5. Патент України на корисну модель 106161, МПК А61В17/00. Спосіб імплантації сітчастого алотрансплантата в тканини м’язово-апоневротичного шару передньої черевної стінки лабораторного щура / Морар І.К., Іващук О.І., Бодяка В.Ю., Гушул І.Я., Унгурян В.П.; заявник та патентовласник Вищий державний навчальний заклад “Буковинський державний медичний університет” МОЗ України. – № u 2015 06913 заявл. 13.07.15; опубл. 25.04.16, Бюл. № 8.
6. Патент України на корисну модель 109812, МПК G09B23/28. Спосіб моделювання раку молочної залози / Постевка І.Д.; заявник та патентовласник ВДНЗ України “Буковинський державний медичний університет” МОЗ України. – № u 2016 02033; заявл. 02.03.16; опубл. 12.09.16, Бюл. № 17.
7. Патент України на корисну модель 111574, МПК А61В17/34. Троакар для лапароцентезу / Іващук О.І., Бодяка В.Ю., Гушул І.Я., Постевка І.Д.; заявник та патентовласник Вищий державний навчальний заклад “Буковинський державний медичний університет” МОЗ України. – № u 2016 06057 заявл. 03.06.16; опубл. 10.11.16, Бюл. № 21.
8. Патент України на корисну модель 111575, МПК А61В17/34. Спосіб лапароцентезу / Іващук О.І., Бодяка В.Ю., Гушул І.Я., Постевка І.Д.; заявник та патентовласник Вищий державний навчальний заклад “Буковинський державний медичний університет” МОЗ України. – № u 2016 06062 заявл. 03.06.16; опубл. 10.11.16, Бюл. № 21.

9. Патент України на корисну модель 110079, МПК G01N 33/49. Спосіб диференційної діагностики пухлин яєчників / Пересунько О.П., Єрмоленко С.Б., заявник та патентовласники Пересунько Олександр Петрович, Єрмоленко Сергій Борисович. – № u 2016 02705 заявл. 18.03.16; опубл. 26.09.16, Бюл. № 18.

10. Патент України на корисну модель 110081, МПК G01N 33/49. Спосіб діагностики раку яєчників / Пересунько О.П., Єрмоленко С.Б., заявник та патентовласники Пересунько Олександр Петрович, Єрмоленко Сергій Борисович. – № u 2016 02716 заявл. 18.03.16; опубл. 26.09.16, Бюл. № 18.

11. Патент України на корисну модель 115197, МПК G01N 33/50. Спосіб діагностики патологічних процесів ендометрія / Пересунько О.П., Давиденко І.С., заявник та патентовласники Пересунько Олександр Петрович, Давиденко Ігор Святославович. – № u 2016 09990 заявл. 30.09.16; опубл.10.04.17, Бюл. № 7.

12. Патент України на корисну модель 115196, МПК G01N 33/50. Спосіб діагностики та прогнозування патологічних процесів ендометрія по стану сполучної тканини стінки цервікального каналу / Пересунько О.П., Давиденко І.С., заявник та патентовласники Пересунько Олександр Петрович, Давиденко Ігор Святославович. – № u 2016 09988 заявл. 30.09.16; опубл. 10.04.17, Бюл. № 7.

13. Патент України на корисну модель 120209, МПК A 61 F 13/14, A 61 F 13/04. Пристрій для попередження післяопераційної евентрації / Морар І.К., Іващук О.І., Бодяка В.Ю.; заявник та патентовласник Вищий державний навчальний заклад України “Буковинський державний медичний університет” МОЗ України. – № u 2017 04184 заявл. 27.04.17; опубл.25.10.17, Бюл. № 20.

14. Патент України на корисну модель 120206, МПК A 61 В 17/00. Спосіб запобігання розвитку післяопераційної евентрації / Морар І.К., Іващук О.І., Бодяка В.Ю., Гушул І.Я., Постевка І.Д.; заявник та патентовласник Вищий державний навчальний заклад України “Буковинський державний медичний університет” МОЗ України. – № u 2017 04180 заявл. 27.04.17; опубл.25.10.17, Бюл. № 20.

15. Патент України на корисну модель 114284, МПК А 61 В 17/00. Спосіб тимчасового закриття черевної порожнини / Гушул І.Я., Іващук О.І., Бодяка В.Ю., Постевка І.Д.; заявник та патентовласник Вищий державний навчальний заклад України “Буковинський державний медичний університет” МОЗ України. – № u 2016 07522 заявл. 11.07.16; опубл.10.03.17, Бюл. № 5.

16. Патент України на корисну модель 123149, МПК А61М27/00. Дренажна трубка для дренажно-вакуумної системи / Морар І.К., Іващук О.І., Бодяка В.Ю., Шульгіна В.В., Лисенко В.В.; заявник та патентовласник Буковинський державний медичний університет МОЗ України. – № u 2017 09225 заявл. 19.09.17; опубл. 12.02.18, Бюл. № 3.

17. Патент України на корисну модель 123150, МПК А61М25/00, А61М25/085. Джерело вакууму для дренажно-вакуумної системи / Морар І.К.; заявник та патентовласник Буковинський державний медичний університет МОЗ України. – № u 2017 09226 заявл. 19.09.17; опубл. 12.02.18, Бюл. № 3.

18. Патент України на корисну модель 123160, МПК А61B17/12, А61М1/20, А61F2/82. Пристрій для попередження та лікування післяопераційної евентрації / Морар І.К., Іващук О.І., Бодяка В.Ю., Гушул І.Я., Шульгіна В.В., Чупровська Ю.Я.; заявник та патентовласник Буковинський державний медичний університет МОЗ України. – № u 2017 09398 заявл. 25.09.17; опубл. 12.02.18, Бюл. № 3.

Наукові розробки:

 
 
 
 
 
 
 

Захищені та заплановані дисертаційні роботи на кафедрі

Захищені:

 1. Чорний Олег Васильович – дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук “Вибір ілеотрансверзо анастомозу в хірургічному лікування раку товстої кишки”, шифр 14.01.07 – онкологія (2016 р.). Науковий керівник: д.мед.н., професор Іващук О.І.
 2. Гушул Іван Ярославович – дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук “Лікування перитоніту у хворих на рак товстої кишки”, шифр 14.01.07 – онкологія (2017 р.). Науковий керівник: д.мед.н., професор Іващук О.І.

Заплановані:

Постевка Ірина Дмитрівна – дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук “Використання теплового потоку у скринінгу раку молочної залози”, шифр 14.01.07 – онкологія. Термін виконання: 2016-2019 роки. Науковий керівник: д.мед.н., професор Іващук О.І.