університетська поліклініка

(online записна консультацію)

к.мед.н. Малишевський Ігор Олександрович
к.мед.н. Гушул Іван Ярославович