Розподіл професорсько-викладацького складу кафедри онкології та радіології по відділеннях Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансеру на 2017/2018навчальний рік

д.мед.н. Бодяка В.Ю. – всі відділення

професор Іващук О.І. – всі відділення

професор Сенютович Р.В. – всі відділення

доцент Унгурян В.П. – відділення «Пухлин голови і шиї, м’яких тканин та кісток»

доцент Пересунько О.П. – відділення «Гормонозалежних пухлин»

доцент Кравчук С.Ю. – відділення «Променевої діагностики»

доцент Шумко Б.І. – відділення «Гормонозалежних пухлин», «Денного стаціонару»

доцент Малишевський І.О. – відділення «Денного стаціонару»,  «Променевої терапії»

к.мед.н., асистент Шульгіна В.В. – відділення «Променевої діагностики»

к.мед.н., асистент Гушул І.Я. – відділення «Абдомінальної онкології», «Хіміотерапевтичне»

асистент Постевка І.Д. – відділення «Променевої терапії»

асистент Гнатюк М.Г. – відділення «Абдомінальної онкології»

асистент Чупровська Ю.Я. – відділення «Абдомінальної онкології»

Відповідальний за лікувальну роботу
кафедри онкології та радіології
к.мед.н., доцент Б.І. Шумко